لالی [E–pub/E–book]

Read ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF È بهرام حیدری

Summary لالی Read ¹ لالی ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF بهرام حیدری È 8 Characters ?ون‌مایهٔ داستان‌ها جامعهٔ سادهٔ لالی و به تعبیری، جامعهٔ بختیاری‌هاست، با اعتقاداتی که سخت بدان پایبندند و حیدری در تشریح این اعتقادات و فضای روستایی حاکم بر داستانش و با بررسی جامعه‌شناختی، به کالبد شکافی و تشریح آناتومی مشکلات و معضلات آنان اعم از اقتصادی، آموزشی، طبقاتی و پرداختهرئالیسم اجتماعی لالی گاه سر از رئالیسم سوسیالیستی درمی‌آورد جامعهٔ صنعتی‌ای که خود مدعی‌ست تا در ساختارهای دولتی و صنعتی شرکت جوید و با اعمال نظارت بر این سیستم، حاصل دسترنج خود را بی‌واسطه به دست آورد و محصول این تلاش را نثار فرزندان خود نماید.

Summary لالی

لالی

Summary لالی Read ¹ لالی ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF بهرام حیدری È 8 Characters کتاب لالی، حکایت روزمرگی و اضمحلال مردمی‌ست که گویی در ظلمانی‌ترین قسمت دنیا زندگی می‌کنند دنیای لالی، در حقیقت آن یوکناپاتافای زادهٔ ذهن فاکنر نیست، دنیایی است زنده که هر لحظه به زوال و فراموشی می‌گراید لالی، محصول فقر و درماندگی مردمی است که به مرگ و جنون می‌رسند آدم‌هایی که آرزوها و خواسته‌هایشان آن‌چنان کوچک و پیش‌پاافتاده‌است که هیچ حسی را برنمی‌انگیزند اما وقتی خود را در به دست آوردن کوچکترین حق طبیعی زندگی ناتوان و محروم می‌بینند، لب به کفر می‌گشایندکُفر واژه‌ای است که در داستان‌های حیدری جایگاه ویژه‌ای دارد او.

Read ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF È بهرام حیدری

Summary لالی Read ¹ لالی ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF بهرام حیدری È 8 Characters همیشه شخصیت‌هایش را به سمت کفرگویی سوق می‌دهد «اما اگر فاکنر زوال جنوب را از منظری دینی می‌نگرد و بر نقض پیمان انسان با خدا دریغ می‌ورزد که جنوبیان را به لعن و نفرین ابدی دچار می‌کند، حیدری از منظری کاملاً دین‌ناخواهانه به شرح زوال عشایر خود می‌پردازد و فقر و تیره‌روزی آن‌ها را نشانه‌ای از بیهودگی اعتقاد به جهان برین در نظر می‌گیرد و ساده‌دلانه کفرگویی عشایر و روستاییان را در مقابل مصائب و سختی‌های زندگی، نشانه نوعی درک پیش‌علمی می‌داند که ممکن است آن‌ها را به سطحی از آگاهی برساند تا بر اثر آن علیه وضع موجود خود بشورند»د?.


1 thoughts on “لالی [E–pub/E–book]

  1. says: Read ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF È بهرام حیدری لالی [E–pub/E–book]

    Summary لالی لالی [E–pub/E–book] Read ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF È بهرام حیدری از این مجموعه داستان ، داستان های ناهار فردا کباب است ، مشغولیات ، رادیون و کلاغ را پسندیدم و هم چنین آقای منصوری ، تحمل ناپذیر ، مداوا ، دعوتی ها ، پیرمرد و باز هم پیرمرد را دارای ایده ها ی جالبی یافتم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 333
  • لالی
  • بهرام حیدری
  • Farsi
  • 08 November 2019
  • null