PDF/EPUB Etapy zmiany w terapii uzależnień Wybór i planowanie interwencji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

characters ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ✓ Gerard J. Connors

Etapy zmiany w terapii uzależnień Wybór i planowanie interwencji

Gerard J. Connors ✓ 7 Summary Etapy zmiany w terapii uzależnień Wybór i planowanie interwencji characters ↠ 107 Listów zajmujących się leczeniem uzależnień w tym psychologów klinicznych pracowników socjalnych pielęgniarzy i pielęgniarek z oddziałów psychiatrycznych terapeutów i psychiatrów Może też być doskonałym materiałem pomocniczym dla wykładowców prowadzących zajęcia na temat nadużywania substancji psychoaktywnych oraz sposobów leczenia uzależnień w ramach studiów i szkoleń podyplomowych. Glazes Cone 6 1240 C2264 F Ceramics Handbooks i pielęgniarek z oddziałów psychiatrycznych terapeutów Take the Fight Out of Food How to Prevent and Solve Your Child's Eating Problems i psychiatrów Może też być doskonałym materiałem pomocniczym dla wykładowców prowadzących zajęcia na temat nadużywania substancji psychoaktywnych oraz sposobów leczenia uzależnień w ramach studiów Take the Fight Out of Food How to Prevent and Solve Your Child's Eating Problems i szkoleń podyplomowych.

Summary Etapy zmiany w terapii uzależnień Wybór i planowanie interwencji

Gerard J. Connors ✓ 7 Summary Etapy zmiany w terapii uzależnień Wybór i planowanie interwencji characters ↠ 107 Autorzy pokazują jak wykorzystać ogólną wiedzę na temat zmiany zachowań – zwłaszcza model etapów zmiany − aby skutecznie leczyć zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych Książka zawiera cenne dla klinicystów informacje dotyczące oceny klientów zwiększania ich motywacji i zaangażowania oraz strategii terapeutycznych które przynoszą najlepsze rezultaty na różnych eta.

characters ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ✓ Gerard J. Connors

Gerard J. Connors ✓ 7 Summary Etapy zmiany w terapii uzależnień Wybór i planowanie interwencji characters ↠ 107 Pach wychodzenia z nałogu Uczy jak pracować z pojedynczymi osobami grupami osób parami i rodzinami oraz jak leczyć uzależnionych o szczególnych wymaganiach – osoby popełniające przestępstwa pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz kobiety nadużywające alkoholu i narkotyków Praca ta oparta na najnowszych teoriach i badaniach naukowych powinna się stać lekturą obowiązkową wszystkich specja.

  • Paperback
  • 422
  • Etapy zmiany w terapii uzależnień Wybór i planowanie interwencji
  • Gerard J. Connors
  • Polish
  • 07 November 2018
  • null