PDF or EBOOK (Inna nowoczesność Pytania o współczesną formułę duchowości Horyzonty Nowoczesności #7)

  • Paperback
  • 428
  • Inna nowoczesność Pytania o współczesną formułę duchowości Horyzonty Nowoczesności #7
  • Agata Bielik-Robson
  • Polish
  • 24 October 2019
  • null

Agata Bielik-Robson ☆ 7 characters

Inna nowoczesność Pytania o współczesną formułę duchowości Horyzonty Nowoczesności #7 characters ñ 107 Siebie odpowiedzialność za duchowy sens otaczającej go rzeczywistości Prezentowane tu eseje krążą wokół romantyczno egzystencjalnej wizji subiektywności ukazującej jej rozmaite niejawne bądź zapomniane aspekty a przede wszystkim broniąc jej przed dwojakimi atakami z jednej strony przed filozoficznym kartezjanizmem w którym wyraża się naiwnie „nowoczesna” wiara w potęgę cogito z drugiej zaś przed ponowoczesną dekonstrukcją która wieszcząc koniec modernizmu ogłasza również „śmierć podmiotowości”HORYZONTY NOWOCZESNO.

Read & Download Inna nowoczesność Pytania o współczesną formułę duchowości Horyzonty Nowoczesności #7Inna nowoczesność Pytania o współczesną formułę duchowości Horyzonty Nowoczesności #7

Inna nowoczesność Pytania o współczesną formułę duchowości Horyzonty Nowoczesności #7 characters ñ 107 Modernizacja proces kojarzony zwykle ze zjawiskami masowej sekularyzacji odczarowania świata powszechnej emancypacji i globalizacji kultur tu odsłania swój inny wymiar Sceną na jakiej wyłania się inna nowoczesność jest filozofia europejskiego romantyzmu której wpływ widoczny jest do dziś w romantycznym modernizmie Charlesa Taylora Harolda Blooma Michaela Oakeshotta Kluczem do innej nowoczesności okazuje się romantycznepojęcie podmiotu który w świecie gwałtownych zmian staje się powoli słowami Herdera „nowym centrum” biorącym na.

characters ✓ eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ Agata Bielik-Robson

Inna nowoczesność Pytania o współczesną formułę duchowości Horyzonty Nowoczesności #7 characters ñ 107 ŚCI poświęcone są prezentacji studiów nad tymi nurtami w literaturze teorii filozofii i historii kultury których specyfikę określają horyzonty nowoczesności W monografiach oraz zbiorach prac polskich i tłumaczonych składających się na kolejne tomy serii problematyka nowoczesności stanowi punkt dojścia obszar centralny bądź przedmiot krytycznych odniesień i przewartościowań pozostając niezmiennie w kręgu zasadniczych badawczych zainteresowańKomitet redakcyjnyMichał Paweł Markowski Ryszard Nycz przewodniczący Małgorzata Sugie.