Memalik i Osmaniyeden Avrupa Birliğine E–pub READ

  • Paperback
  • 246
  • Memalik i Osmaniyeden Avrupa Birliğine
  • Çağlar Keyder
  • Turkish
  • 14 December 2018
  • null

Çağlar Keyder µ 4 characters

review ↠ Memalik i Osmaniyeden Avrupa Birliğine â PDF, DOC, TXT or eBook Mümkün Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki siyasî ve toplumsal projeler gerçekleştirilemeyen potansiyeller üzerinde duran Keyder ulus devleti kaçınılmaz bir aşama olarak görmemenin önemine işaret ediyor İmparatorluğun vârisi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu geçirdiği evrimleri sınıf dengelerini ve devletin hâkim ideolojisi milliyetçiliğin niteliğini irdeleyen makaleler karşılaştırmalı bir perspektife dayanıyor Kitapta ayrıca küreselleşme.

Free read Memalik i Osmaniyeden Avrupa BirliğineMemalik i Osmaniyeden Avrupa Birliğine

review ↠ Memalik i Osmaniyeden Avrupa Birliğine â PDF, DOC, TXT or eBook Bu kitapta derlenen yazılar yüzyıllık bir tarihi ve günümüzdeki gelişmeleri çeşitli yönleriyle ele alıyor Ama hepsinin temelinde çok önemli bir tespit var Dünya ulus devletlerin aşındığı ulus üstü oluşumların ağırlık kazandığı yeni bir döneme girmekte Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu gibi eski tür imparatorlukları ve ulus devletlerin başarı ve başarısızlıklarını yeniden değerlendirip günümüzün yeni imparatorluklarının oluşum süreci için dersler çıkarmak.

Read & Download ñ PDF, DOC, TXT or eBook µ Çağlar Keyder

review ↠ Memalik i Osmaniyeden Avrupa Birliğine â PDF, DOC, TXT or eBook Sürecinin imkânları ve sorunları araştırılıyor Keyder’e göre bu süreci yekpare bir “Batı” üzerinden düşünmek yanlış Tersine şu anda dünyanın geleceğini belirleyecek en önemli “medeniyetler çatışması” ABD ile Avrupa’nın temsil ettiği modeller arasında yaşanıyor Türkiye’nin önündeki yol ayrımı basit bir jeopolitik seçimin çok ötesinde yönetim biçimi sosyo ekonomik düzen ve devlet toplum ilişkisi açısından yaşamsal bir karar verilmesi anlamına geliyor.