(E–pub New) [Uspon i pad Parkinsonove bolesti] BY Svetislav Basara


4 thoughts on “(E–pub New) [Uspon i pad Parkinsonove bolesti] BY Svetislav Basara

 1. says: (E–pub New) [Uspon i pad Parkinsonove bolesti] BY Svetislav Basara

  (E–pub New) [Uspon i pad Parkinsonove bolesti] BY Svetislav Basara Zasluženo dobitnik NIN ove nagrade za najbolji roman godine Zanimljivo duhovito ironično Savršeno uklopljeni stvarni i fiktivni likovi Istorijske činjenice i fikcija isprepleteni da navedu čitaoca da otkriva više

 2. says: (E–pub New) [Uspon i pad Parkinsonove bolesti] BY Svetislav Basara Read & Download ✓ PDF, eBook or Kindle ePUB Þ Svetislav Basara

  (E–pub New) [Uspon i pad Parkinsonove bolesti] BY Svetislav Basara Dao Basari drugu šansu Stil je nenadjebiv ali sadržaj pa i ne baš

 3. says: (E–pub New) [Uspon i pad Parkinsonove bolesti] BY Svetislav Basara

  Summary Uspon i pad Parkinsonove bolesti (E–pub New) [Uspon i pad Parkinsonove bolesti] BY Svetislav Basara Svetislav Basara Þ 6 Read U redu Basaru poznajem odavno što se njegovog literarnog rada tiče mada su to bile pretežno kratke priče i tu sam bio sasvim zadovoljan njegovim delom Bilo je vreme da se obračunam sa nekim romanom i videh da je ovaj dobitnik NIN ove na

 4. says: Summary Uspon i pad Parkinsonove bolesti Read & Download ✓ PDF, eBook or Kindle ePUB Þ Svetislav Basara Svetislav Basara Þ 6 Read

  (E–pub New) [Uspon i pad Parkinsonove bolesti] BY Svetislav Basara Moj prikaz na mom blogu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


 • Hardcover
 • 272
 • Uspon i pad Parkinsonove bolesti
 • Svetislav Basara
 • Serbian
 • 15 October 2018
 • null

Summary Uspon i pad Parkinsonove bolesti

Summary Uspon i pad Parkinsonove bolesti Read & Download ¼ Uspon i pad Parkinsonove bolesti ó PDF, eBook or Kindle ePUB I i laznog zdravlja i njihovim invertovanim ulogama kao paklenim okosnicama sunovrata sveta u revolucije ratove ezoteriju i alhemijuOva knjiga je roman koji je povremeno istorija i istorija koja je povremeno roman Granicu izmedu zanrova istine i lazi jedino moze da odredi hrabar citalac. U redu Basaru poznajem odavno to se njegovog literarnog rada ti e mada su to bile prete no kratke pri e i tu sam bio sasvim zadovoljan njegovim delom Bilo je vreme da se obra unam sa nekim romanom i videh da je ovaj dobitnik NIN ove nagrade za koju sam tako e izgubio dosta po tovanja sad Gde je problem Bolje je upitati gde nijeKonceptualno i nije potpuni fijasko ali kvalitet sadr aja je razo aravaju tek ponegde ispliva ukusno par ence na pimer odre ena doza humora koja se nekako uklopi u to la i ne to kao e er na trulom kola u zna i donekle ali ne mo e da zamaskira gor inu ispodU itavom moru besmislica Basara nekad ubode metu kao npr prikaz veli ine doktora koji ak i sve mo nike mo e kontrolisati mo e im i prst u dupe nabiti pa da za to bude bogato nagra enBasara mo e olako da zamaskira svoju nesposobnost baratanja situacijom time to okrivi svoje junake to kontradiktornost njima pripi e Takvo je i shvatanje bolesti koje dodu e op irno ipak nije dovoljno dobro prikazano tako da mo emo osetiti njen uticaj Po etak je fin jer vidimo neki razvoj glavnog junaka ali posle se sve to izgubi u moru postmodernisti kog me anja novinskih lanaka iskopina iz arhiva i ko zna jo kakvih izmi ljotina koji na bedan na in uvla e u sebe stvarne li nosti tog doba pripisuju im odre ene vrline i dela to je besmisleno koliko i istorijski nemogu e Pavi je barem maestralno to odradio koriste i dobre rupe propuste u istoriji pa ih je racionalno popunjavao dok je Basara gurao ta stigne gde stigneMo da ovo i ne bi bila jedinica ve neka dvojka ali razo aranje je dovoljno veliko da moram da uvrstim ovaj roman u kategoriju koja retko kad dobije novog lana Here we goo

Read & Download ✓ PDF, eBook or Kindle ePUB Þ Svetislav Basara

Uspon i pad Parkinsonove bolesti

Summary Uspon i pad Parkinsonove bolesti Read & Download ¼ Uspon i pad Parkinsonove bolesti ó PDF, eBook or Kindle ePUB DOBITNIK NINOVE NAGRADE ZA NAJBOLJI ROMAN 2006NAJNOVIJA KNJIGA SVETISLAV BASAREOriginalna groteska prozeta autenticnom Basarinom ironijom o Svetoj bolesti i njenim posvecenicima apostolima i protivnicimaDemjan Lavrentjevic Parkinson izumitelj strasne bolesti i glavni junak ovog romana u. Zaslu eno dobitnik NIN ove nagrade za najbolji roman godine Zanimljivo duhovito ironi no Savr eno uklopljeni stvarni i fiktivni likovi Istorijske injenice i fikcija isprepleteni da navedu itaoca da otkriva vi e

Svetislav Basara Þ 6 Read

Summary Uspon i pad Parkinsonove bolesti Read & Download ¼ Uspon i pad Parkinsonove bolesti ó PDF, eBook or Kindle ePUB Mire od iscrpljenosti 1947 godine u logoru na Kolimi pod laznim imenom Nikolaj Nikolajevic Kuznjecov Do tog dana on pokusava da iz perspektive cudne bolesti promeni okolinu sastavljajuci fragmente odavno razbijene celine integralne slike sveta u stalnoj borbi sa himerama istinske bolest. Dao Basari drugu ansu Stil je nenadjebiv ali sadr aj pa i ne ba